Cílem výzkumné skupiny Rentgenová mikro a nanotomografie je experimentální výzkum v oblasti rentgenové mikro a nanotomografie (mikro a nano CT). Výzkum zahrnuje vývoj i aplikace tomografických metod v různých oblastech. Výzkumná skupina se zabývá vývojem μCT techniky v návaznosti na spolupráci se Synchrotronem Elettra v Itálii, která probíhá od roku 2005. Na základě této, ale i dalších spoluprací a výzkumných projektů realizovaných na dalších synchrotronech v Evropě bylo přistoupeno k vytvoření nové laboratoře v rámci struktur vědeckého centra CEITEC.

Laboratoř rentgenové mikro- a nanotomografie je vybavena unikátní mikrotomografickou stanicí GE v|tome|x L 240, která je v plném provozu od září 2012. Kromě využití těchto nedestruktivních zobrazovacích technik na 3D analýzu a metrologii vzorků bude výzkum zaměřen i na spojení µ a nano CT s dalšími analytickými postupy, jako například spektrometrií laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS).

Aktuálně řešené projekty:

  • Vývoj a aplikace krátkovlnných zdrojů záření využívajících kapilární výboje
  • Využití spektrometrie laserem indukovaného plazmatu (LIBS) pro spektrochemické analýzy rostliných vzorků s vysokým plošným rozlišením
  • Vývoj bezkalibrační kvantitativní prvkové analýzy pomocí spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu
  • Anorganické nanomateriály a nanostruktury: vytváření, analýza, vlastnosti

Hlavní spolupracující partneři:

  • Synchrotron Elettra, Trieste, Itálie (SYRMEP Beamline)
  • Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN, USA (Environmental Sciences Division)
  • Chinese Academy of Sciences, Shenyang City, China (Shenyang Institute of Automation)
  • University of L´Aquila, Faculty of Physics, L´Aquila, Itálie (X-ray laser group)