Publikace

2017

PAVLIŇÁKOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; ŠALPLACHTA, J.; ZIKMUND, T.; PROSECKÁ, E.; ŽÍDEK, J.; KAISER, J. 3D imaging of biopolymeric scaffolds seeded with cells using x-ray computed nano- tomography. Czech Chemical Society Symposium Series. Czech chemical society symposium series. Praha: Czech Chemical Society Symposium Series, 2017. s. 37-38. ISSN: 2336-7202.

KALASOVÁ, D.; ZIKMUND, T.; ŠŤASTNÝ, P.; TRUNEC, M.; KAISER, J. Determination of porosity from tomographic data of hydroxyapatite scaffold- like structures. Czech chemical society symposium series. Praha: Czech chemical society, 2017. s. 12-13. ISSN: 2336-7202.

ŠŤASTNÝ, P.; TRUNEC, M.; KALASOVÁ, D.; CHLUP, Z.; ZIKMUND, T. Machinable porous hydroxyapatite scaffolds prepared by, gel- casting method using an epoxide as a gelling agent. CEITEC PHD RETREAT II. První. Published by Masaryk University, Brno, Czech, Republic: 2017. s. 108-108. ISBN: 9778-80-210-8550- 3.

PALOUŠEK, D.; PANTĚLEJEV, L.; ZIKMUND, T.; KOUTNÝ, D. PROCESSING OF NEARLY PURE IRON USING 400W SELECTIVE LASER MELTING – INITIAL STUDY. MM Science Journal, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1803-1269.

KALASOVÁ, D.; ZIKMUND, T.; KAISER, J. Computed tomography for inspection of inner structure of materials. In CEITEC PhD retreat II, Telč 20-21 April 2017 – Book of abstracts. 2017. s. 79-79. ISBN: 978-80-210-8550- 3.

KAUCKÁ, M.; ZIKMUND, T.; TESAŘOVÁ, M.; GYLLBORG, D.; HELLANDER, A.; JAROŠ, J.; KAISER, J.; PETERSEN, J.; SZAROWSKA, B.; NEWTON, P.T.; DYACHUK, V.; LI, L.; QIAN, H.; JOHANSSON, A-S.; MISHINA, Y.; CURRIE, J.; TANAKA, E.M.; ERICKSON, A.; DUDLEY, A.; BRISMAR, H.; SOUTHAM, P.; COEN, E.; CHEN, M.; WEINSTEIN, L.S.; HAMPL, A.; ARENAS, E.; CHAGIN, A.S.; FRIED, K.; ADAMEYKO, I. Oriented clonal cell dynamics enables accurate growth and shaping of vertebrate cartilage. eLife, 2017, roč. 6, č. 4, s. 1-82. ISSN: 2050-084X.

NEUMANNOVÁ Klára, PETŘÍK Jan, VOSTROVSKÁ Ivana, DVOŘÁK Jindřich, ZIKMUND Tomáš, KAISER Jozef. Variability in coiling technique in LBK pottery inferred by experiments and pore structure micro- tomography analysis. Archeologické rozhledy, 2017, roč. 69, č. 1, s. 1-15. ISSN: 0323-1267.

KALASOVÁ, D.; MAŠEK, J.; ZIKMUND, T.; SPURNÝ, P.; HALODA, J.; BURGET, R.; KAISER, J. Segmentation of multi- phase object applying trainable segmentation. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2017, č. 2017, s. 1-6. ISSN: 1435-4934.
Detail | WWW
Li, L., Newton, P. T., Bouderlique, T., Sejnohova, M., Zikmund, T., Kozhemyakina, E., Xie, M., Krivanek, J., Kaiser, J., Qian, H., Dyachuk, V., Lassar, A. B., Warman, M. L., Barenius, B., Adameyko, I., Chagin, A. S. Superficial cells are self-renewing chondrocyte progenitors, which form the articular cartilage in juvenile mice. The FASEB Journal, 2017, roč. 31, č. 3, s. 1067-1084. ISSN: 0892-6638.

LOJDA, V.; ZIKMUND, T.; SOJKA, K.; KAISER, J.; PROŠEK, Z.; LIDMILA, M. Microstructural Analysis of Fly Ash- Based Stabilizer for Track Bed. In Contemporary Materials and Technologies in Civil Engineering. Key Engineering Materials Vol. 731. 2017. s. 66-73. ISBN: 978-3-0357-1138- 7.

HORYNOVÁ, M.; CASAS LUNA, M.; MONTUFAR JIMENEZ, E.; DÍAZ DE LA TORRE, S.; ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; DIÉGUEZ-TREJO, G.; DVOŘÁK, K.; ZIKMUND, T.; KAISER, J. Fracture Mechanism of Interpenetrating Iron- Tricalcium Phosphate Composite. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII. Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 333-336. ISBN: 978-3-03835-626- 4. ISSN: 1012-0394.

VYMAZALOVA, K.; VARGOVA, L.; ZIKMUND, T.; KAISER, J. The possibilities of studying human embryos and foetuses using micro-CT: a technical note. Anatomical Science International, 2017, roč. 92, č. 2, s. 299-303. ISSN: 1447-073X.

KOUTECKÝ, T.; ZIKMUND, T.; GLITTOVÁ, D.; PALOUŠEK, D.; ŽIVČÁK, J.; KAISER, J. X-ray micro- CT measurement of large parts at very low temperature. Review of Scientific Instruments, 2017, roč. 88, č. 3, s. 033707- 1 (033707-6 s.)ISSN: 0034-6748.

2016

MONTUFAR JIMENEZ, E.; HORYNOVÁ, M.; CASAS LUNA, M.; DIAZ-DE-LA-TORRE, S.; ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; SPOTZ, Z.; DIÉGUEZ-TREJO, G.; FOHLEROVÁ, Z.; DVOŘÁK, K.; ZIKMUND, T.; KAISER, J. Spark plasma sintering of load-bearing iron-carbon nanotube- tricalcium phosphate CerMets for orthopaedic applications. JOM, 2016, roč. 68, č. 4, s. 1134-1142. ISSN: 1047-4838.

TESAŘOVÁ, M.; ZIKMUND, T.; KAUCKÁ, M.; ADAMEYKO, I.; JAROŠ, J.; PALOUŠEK, D.; ŠKAROUPKA, D.; KAISER, J. Use of micro computed- tomography and 3D printing for reverse engineering of mouse embryo nasal capsule. Journal of Instrumentation, 2016, roč. 11, č. 3, s. 1-11. ISSN: 1748-0221.

KAISER, J.; ZIKMUND, T. The Dolní Věstonice Studies, Volume 21/ 2016. In The Dolní Věstonice Studies, Volume 21/ 2016. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archeology, 2016. s. 372-376. ISBN: 978-80-7524-004- 0.

ŽÍDEK, J.; VOJTOVÁ, L.; ABDEL-MOHSEN, A.; CHMELÍK, J.; ZIKMUND, T.; BRTNÍKOVÁ, J.; JAKUBÍČEK, R.; ZUBAL, L.; JAN, J.; KAISER, J. Accurate micro-computed tomography imaging of pore spaces in collagen-based scaffold. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2016, roč. 27, č. 6, s. 1-18. ISSN: 0957-4530.

KALASOVÁ, D.; ZIKMUND, T.; JAROŠ, J.; TESAŘOVÁ, M.; KAUCKÁ, M.; ADAMEYKO, I.; PALOUŠEK, D.; ŠKAROUPKA, D.; KAISER, J. Industrial Tomography System for Answering Biological Issues: Development of the, Mouse Embryo Face. In 6th Conference on Industrial Computed Tomography (ICT) 2016. The e- Journal of Nondestructive Testing. iCT 2016, 2016. s. 1-9. ISSN: 1435-4934.

M. Kaucka, E. Ivashkin, D. Gyllborg, T. Zikmund, M. Tesarova, J. Kaiser, M. Xie, J. Petersen, V. Pachnis, S.K. Nicolis, T. Yu, P. Sharpe, E. Arenas, H. Brismar, H. Blom, H. Clevers, U. Suter, A.S. Chagin, K. Fried, A. Hellander, I. Adameyko. Analysis of neural crest- derived clones reveals novel aspects of facial development. Science Advances, 2016, roč. 2, č. 8, s. 1-16. ISSN: 2375-2548.

ROČŇÁKOVÁ, I.; MONTUFAR JIMENEZ, E.; HORYNOVÁ, M.; ZIKMUND, T.; NOVOTNÝ, K.; KLAKURKOVÁ, L.; ČELKO, L.; SONG, G-L; KAISER, J. Assessment of localized corrosion under simulated physiological conditions of magnesium samples with heterogeneous microstructure: value of X-ray computed micro- tomography platform. CORROSION SCIENCE, 2016, roč. 104, č. 3, s. 187-196. ISSN: 0010-938X.

2015

ROČEK, Z.; BOISTEL, R.; LENOIR, N.; MAZURIER, A.; PIERCE, S.; RAGE, J.; SMIRNOV, S.; SCHWERMANN, A.; VALENTIN, X.; VENCZEL, M.; WUTTKE, M.; ZIKMUND, T. Frontoparietal Bone in Extinct Palaeobatrachidae (Anura): Its Variation and Taxonomic Value. Anatomical Record, 2015, vol. 298, no. 11, p. 1848-1863. ISSN: 1932- 8494.

KOUKAL, O.; KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; VRÁNA, R.; ZIKMUND, T.; PANTĚLEJEV, L. Research about the Influence of Process Parameters of Selective Laser Melting on Material EN AW 2618. In Euro PM2015 Proceedings. Reims, France: 2015. p. 1-6. ISBN: 978-1-899072-47- 7.

KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; KOUKAL, O.; ZIKMUND, T.; PANTĚLEJEV, L.; DOKOUPIL, F. Processing of High Strength Al-Cu alloy Using 400W Selective Laser Melting – Initial Study. In Lasers in Manufacturing 2015 Proceedings. Bochum: German Scientific Laser Society, 2015. p. 1-11.

SVOBODA, J.; HLADILOVÁ, Š.; HORÁČEK, I.; KAISER, J.; KRÁLÍK, M.; NOVÁK, J.; NOVÁK, M.; POKORNÝ, P.; SÁZELOVÁ, S.; SMOLÍKOVÁ, L.; ZIKMUND, T. Dolní Věstonice IIa: Gravettian microstratigraphy, environment, and the origin of baked clay production in Moravia. QUATERNARY INTERNATIONAL, 2015, vol. 359- 360, no. 1, p. 195-210. ISSN: 1040- 6182.

VRÁNA, R.; KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; ZIKMUND, T. Impact Resistance of Lattice Structure Made By Selective Laser Melting From Alsi12 Alloy. MM Science Journal, 2015, vol. 2015, no. 4, p. 852-855. ISSN: 1805- 0476.

MINARIKOVA A., Fictum P., ZIKMUND T., JEKL V. 2016 Dental Disease and Periodontitis in a Guinea Pig (Cavia porcellus). Journal of Exotic Pet Medicine,

JEKL V., ZIKMUND T., HAUPTMAN K. 2016 Dyspnea in a degu (Octodon degu) associated with maxillary cheek teeth elongation. Journal of Exotic Pet Medicine, accepted

2014

HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T. Sledování nepravidelného rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií (CT). Materiály pro stavbu, 2014, vol. 2014, no. 5, p. 63-65. ISSN: 1213- 0311.

VOJTOVÁ, L.; ŽÍDEK, J.; ZUBAL, L.; BRTNÍKOVÁ, J.; ABDEL-LATTIF, A.; ZIKMUND, T.; PROSECKÁ, E.; RAMPICHOVÁ, M.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J.; KAISER, J. Studium morfologie biopolymerních skafoldů pomocí rentgenové počítačové mikro- tomografie. In Programová brožura konference: VIII. česko- slovenská konference Polymery. 1. Praha: ÚMCH AVČR, 2014. p. 23-25. ISBN: 978-80-85009-81- 1.

ZIKMUND, T.; BRADA, M.; ZATOČILOVÁ, A.; PETRILAK, M.; KAISER, J. Kontrola rozměrů redukce objektivu a kamery pomocí rentgenové počítačové tomografie. Jemná mechanika a optika, 2014, vol. 59, no. 6- 7, p. 186-189. ISSN: 0447- 6441.

BÍLEK, P.; HOBST, L.; ZIKMUND, T. Využití počítačové tomografie pro kontrolu homogenity drátkobetonu. In Sborník příspěvků ExFoS – Expert Forensic Science XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. ExFoS. Brno, Česká republika: 2014. p. 37-44. ISBN: 978-80-214-4852- 0.

FRIML, J.; PROCHÁZKOVÁ, K.; MELNYK, G.; ZIKMUND, T.; KAISER, J. Investigation of Cheb relief intarsia and the study of the technological process of its production by micro computed tomography. Journal of cultural heritage, 2014, vol. 15, no. 6, p. 609-613. ISSN: 1296- 2074.

2013

ZIKMUND, T.; PETRILAK, M.; NOVOTNÝ, J.; LIŠKA, M.; KAISER, J. Kontrola rozměrů koncovky optického vlákna pomocí počítačové tomografie. Jemná mechanika a optika, 2013, vol. 2013, no. 6, p. 181-183. ISSN: 0447- 6441.