Modernizace nanoCT zařízení

Nanotomograf RIGAKU Nano3DX nově disponuje detektorem se sCMOS čipem a novým ovládacím softwarem. Detektor má rozměry 2048 × 2048 px2 a dynamický rozsah 16 bit. Dále byly pořízeny dvě sady nových optických jednotek s efektivní velikostí pixelu 0,64 µm a 1,28 µm umožňujících větší možnosti nastavení velikosti výsledného voxelu a zorného pole. Pořízením těchto komponent se výrazně zvýšily schopnosti a variabilita přístroje, zrychlil se proces akvizice snímků a rozšířily se možnosti aplikace nano tomografie pro studium bio-degradabilních materiálů, kompozitů, vlákny tvrzených polymerů apod. Díky rychlosti je nyní také možné zaznamenávat rychlejší děje a dosáhnout větší kvality výstupních dat.

Publikováno v Novinky.