Ceník expertíz pro rok 2018

1. microCT (GE phoenix L 240, GE phoenix M 300)

Pro rok 2018 je uplatňována jednotná cena uCT expertíz ve výši 3.750 Kč bez DPH za hodinu.

Pro účely případné dlouhodobé spolupráce, tedy v případě uzavření smlouvy o spolupráci, můžeme nabídnout jednotnou cenu uCT expertíz ve výši 3.000,-Kč bez DPH za hodinu. Návrh rámcové smlouvy o spolupráci zašleme na vyžádání.

Předpokládaný rozsah analýzy 1 kusu vzorku jsou 3 – 5 hodiny celkem, přičemž typicky se jedná o:

  • 1 hodina kalibrace přístroje pro daný typ vzorku
  • 1 – 2 hodiny scan vzorku (závislé od velikosti vzorku a materiálu)
  • 1 – 2 hodiny zpracování a analýzy dat

2. nanoCT (Rigaku Nano3DX)

Pro rok 2018 je uplatňována jednotná cena nanoCT expertíz ve výši 2.640 Kč bez DPH za hodinu.

Pro účely případné dlouhodobé spolupráce, tedy v případě uzavření smlouvy o spolupráci, můžeme nabídnout jednotnou cenu nanoCT expertíz ve výši 2.112 Kč bez DPH za hodinu. Návrh rámcové smlouvy o spolupráci Vám zašleme na vyžádání.

Předpokládaný rozsah analýzy 1 kusu vzorku jsou 4 – 12 hodin celkem, přičemž typicky se jedná o:

  • 1 hodina kalibrace přístroje pro daný typ vzorku
  • 2 – 9 hodin tomografické měření vzorku
  • 1 – 2 hodiny zpracování a analýzy dat

Obecné informace k expertízám pro rok 2018

V případě zakázek realizovaných (a) mimo pracovní dny a/nebo (b) s požadovanými výstupy do 24 hodin od převzetí vzorků je fakturována do zakázky expresní marže ve výši 25% z celkové částky standardní kalkulace.