Baví mě přenášet průmyslové metody do biologie, říká naše studentka s nejlepším posterem

Naše studentka Markéta Tesařová, která se ve své diplomové práci zabývala využitím industriálního microCT zařízení pro výzkum ve vývojové biologii, vyhrála nedávno cenu za nejlepší poster na mezinárodní konferenci týkající se zobrazovacích metod. Rozhovor s Markétou Tesařovou o tomto mimořádném úspěchu pro server www.zvut.cz si můžete přečíst zde: https://zvut.cz/lide/lide-f38102/bavi-me-prenaset-prumyslove-metody-do-biologie-rika-studentka-s-nejlepsim-posterem-d171565.

Nová tomografická stanice HeliScan

V rámci dlouhodobé spolupráce s firmou Thermo Fisher Scientific v oblasti počítačové tomografie byl naší laboratoři poskytnut unikátní mikroCT systém HeliScan. Tento systém je navržený pro ropný (oil&gas) průmysl s cílem měření dlouhých vzorků (např. jádro z geologického vrtu) a získání kvalitních dat. Hlavní charakteristikou systému je  snímání měřeného objektu po helikální trajektorií, která přináší eliminaci kuželových artefaktů vyskytují se ve standardně používané cirkulární trajektorii. Spolu se speciálním iterativním rekonstrukčním algoritmem poskytuje tento systém vysokou kvalitu data s výborným poměrem signál-šum a to až do voxelového rozlišení 0,8 µm. Naše laboratoř tak rozšiřuje stávájící přístrojové vybavení o již čtvrtý systém, více technických informací zde, a testuje možnosti přístroje pro jeho využití v materiálovém výzkumu a živé vědě.

Heliscan_Left_465x465

Tomografické měření fantomu, které ukazuje rozdíly mezi kruhovou a helikální trajektorií.

Heli2

Publikace v časopise Construction and building materials

Ve spolupráci s výzkumným centrem AdMaS VUT (Advanced Materials, Structures
and Technologies) a firmou Tescan jsme publikovali studii týkající se zorazení vnitřní struktury vápence pomocí rentgenové počítačové tomografie se submikronovým rozlišením (Characterization of inner structure of limestone by X-ray computed sub-micron tomography). Studie dále obsahuje jak klasické metody studia vápence jako chemická a mineralogická analýza a mikrotermometrie, tak i optickou mikroskopii a 3D EDS (X-ray energy dispersive  spectroscopy) analýzu. Publikace je unikátní právě kombinací posledních dvou zmíněných metod s rentgenovou počítačovou tomografií.

Fig5