Výborný úspěch ve světové soutěži

Tým studentské formule TU Brno Racing, který spolupracuje s CT laboratoří na vývoji komponent pro zavěšení kol, o němž jsme informovali v Newsletteru č. 5, léto 2017, dosáhl vynikajícího výsledku v „neoficiálním mistrovství světa“ – závodě Formula Student Germany 2017, kde se mezi vozy se spalovacím motorem umístil na 6. místě. Ve světových tabulkách Formula Student World Ranking Combustion je FSI VUT aktuálně na 7. místě mezi 540 světovými univerzitami, čímž se zařadilo do absolutní světové špičky.

Video s ukázkou zapojení CT laboratoře v projektu si lze prohlédnout zde https://www.facebook.com/tubrnoracing/videos/1624957544194815/.

student-formula-ctweb

Modernizace nanoCT zařízení

Nanotomograf RIGAKU Nano3DX nově disponuje detektorem se sCMOS čipem a novým ovládacím softwarem. Detektor má rozměry 2048 × 2048 px2 a dynamický rozsah 16 bit. Dále byly pořízeny dvě sady nových optických jednotek s efektivní velikostí pixelu 0,64 µm a 1,28 µm umožňujících větší možnosti nastavení velikosti výsledného voxelu a zorného pole. Pořízením těchto komponent se výrazně zvýšily schopnosti a variabilita přístroje, zrychlil se proces akvizice snímků a rozšířily se možnosti aplikace nano tomografie pro studium bio-degradabilních materiálů, kompozitů, vlákny tvrzených polymerů apod. Díky rychlosti je nyní také možné zaznamenávat rychlejší děje a dosáhnout větší kvality výstupních dat.